เครื่องเชื่อมชนระบบมือหมุน 4 แคล้มป์จับ รุ่น TGE191