เครื่องเชื่อมชน ระบบมือโยก 2 แคล้มป์จับ รุ่น TGE192