TRANING โรงงานน้ำมันปาล์ม

วิดีโอสาธิตการใช้งาน
สิงหาคม 8, 2017
อบรมการใช้ เครื่องเชื่อม HDPE
สิงหาคม 26, 2017

Traning เครื่องเชื่อม TG 450 HD ให้กับ โรงงานน้ำมันปาล์ม จังหวัดชุมพร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-735-0747 หรือ E-mail : ranotech@gmail.com

Call us: 085-941-0072