ระบบยูเอชที พาสเจอร์ไรซ์  UHT/Pasteurization unit ผลิตจากวัสดุ AISI316 สำหรับฆ่าเชื้อ ก่อนบรรจุ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งแบบ เพลท และ Tubular สามารถทำอุณหภูมิ ตั้งแต่ 73 C จนถึง 150 C , ระบบ Holding Tube ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ เราออกแบบระบบ โดย คำนึงถึง ความสามารถสูงสุดในการฆ่าเชื้อโรค , ประหยัดพลังงาน มีระบบ Heating, Regeneration , Cooling Water, Chilled Water โดยใช้ พลังงานต่ำสุด

ควบคุมด้วยระบบ PLC, พร้อม Electromagnetic Flowmeter , Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Graph Recorder ฯลฯ

สามารถทำงานได้สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA, GMP, HACCP ที่กำหนด

ในราคาที่เหมาะสม