บริษัท เรโน เทค จำกัด

บริการให้คำปรึกษาจำหน่ายให้เช่า Economizer, Condenser, คอยล์เย็นและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่างๆ เช่น แบบเพลท (แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน Plate Heat Exchanger) ทั้งแบบ gasket ed , Copper Brazed, Shell and Tube (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแแบบเปลือกและท่อ) Fin Tube (ท่อครีบ) เครื่องทำความร้อนผลิตไอน้ำ ต่างๆ Oil Cooler, Closed Loop Cooling System ระบบทำความเย็น H VAC ในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี โรงงานแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเหล็ก สิ่งทอ ประมง เครื่องทำความเย็น ระบบทำน้ำร้อน Heat Recovery (ระบบมาใช้ใหม่นำความร้อนกลับ) ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 17 ปีพร้อมทีมงานและช่างผู้ชำนาญการ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger)

คุณลักษณะพิเศษของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) คือ การเอาแผ่นการถ่ายเทความร้อนหลายๆแผ่นมาวางเรียงกันในที่ห่างคงที่ แล้วให้ของเหลวแต่ละชนิดไหลผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นในลักษณะที่สลับกันช่องเว้นช่อง เครื่องแบบนี้มักใช้กับการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าหม้อไอน้ำ ตัวเครื่องทำด้วยแผ่นเหล็กสแตนเลส(Stainless steel) บางๆ หรือแผ่นไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งทนต่อสนิมได้อย่างดี สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทั่วถึง บำรุงรักษาง่าย สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนแผ่นการถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ Tubular heat exchanger

คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของอาหาร โดยมีลักษณะเป็นท่อซ้อนกัน ของไหลเคลื่อนที่อยู่บริเวณที่ว่างระหว่างท่อ เพื่อเปลี่ยนความร้อน โดยไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงการไหลของของไหลในท่อ อาจไหลแบบสวนทางกัน หรือไหลทางเดียวกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ มีชนิดท่อซ้อนกัน 2 ชั้น หรือท่อซ้อนกัน 3 ชั้น ผิวของท่อแลกเปลี่ยนความร้อน อาจเป็นแบบผิวเรียบ หรือท่อมีผิวเป็นลอน เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อมีความสามารถที่จะทำการดึงหรือรับเอาความร้อนจำนวนมากเข้าหรือออกจากขบวนการได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนซึ่งมีค่าต่ำมาก สำคัญตัวของมันเองไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนักตลอดอายุของการใช้งาน เพียงแค่การทำความสะอาดท่อทางต่าง ๆ และตัวเรือนภายในเป็นครั้งคราว ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนาน นิยมนำมาใช้งานในระบบของการถ่ายโอนความร้อนในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และได้มีการนำไปประยุกต์ใช้งานภายในงานอุตสาหกรรม

  • สามารถใช้ในกระบวนการหล่อเย็นได้ทั้งของเหลว และแก๊ส

  • สามารถใช้ในกระบวนการทำความเย็นในสถานะไอ หรือการควบแน่นด้วยไอน้ำ

  • สามารถใช้ในกระบวนการของเหลว ที่ไอน้ำหรือสารทำความเย็นมีการระเหย

  • สามารถใช้ในกระบวนการระบายความร้อนออกจากสารทำงาน และการเตรียมอุณหภูมิให้กับน้ำเลี้ยง

  • สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงานทางความร้อน โดยการนำความร้อนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในขบวนการ

  • สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชิงกลชนิดอื่นได้ในการถ่ายโอนความร้อน ได้แก่ กังหัน และเครื่องอัดลม อีกทั้งยังสามารถใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์ และลดอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง

  • สามารถใช้กับงานหล่อเย็นน้ำมันของระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น

PLATE HEAT EXCHANGER
Heat Exchanger

PLATE HEAT EXCHANGER

Plate Heat Exchanger for liquid foods

สำหรับ cool down ก่อนเข้าเครื่องบรรจุเย็น

Plate Heat exchanger

Tebilar Sterilisation Unit

พร้อมระบบ regeneration ประหยัดพลังงาน

Plate Heat exchanger

PLATE HEAT EXCHANGER

ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบติดตั้ง บริการอะไหล่ ดูแลระบบ

ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 21 ปี พร้อมทีมงาน
และช่างผู้ชำนาญการ

Plate Heat exchanger

CIP Unit สำหรับโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม

ได้มาตรฐาน FDA ควบคุมด้วย PLC/HMI SIEMENS

Plate Heat exchanger

Tubular Sterilisation Unit
พร้อมระบบ regeneration ประหยัดพลังงาน

ผ่านมาตรฐาน FDA ควบคุมด้วย SIEMENS PLC, HMI

Plate Heat exchanger

RNT SMART REACTOR
Thermal Controlled Liquid Mixing with Vapor Recovery

ทนกรด ด่าง เหลือ ผลิตจากวัสดุ Thermo Plastic PPR/Carbon Fiber

Plate Heat exchanger

อีแว๊ปโปเรทีฟ คอนเดนเซอร์ (Evaporative Condenser)

สำหรับงาน แอมโมเนีย ฟรีออน (ใช้ในระบบทำความเย็น)

โรงงานอุตสาหกรรม โรงน้ำแข็ง น้ำแข็งหลอด อาคาร ตึก

คุณภาพระดับโลก ส่งตรงเวลา ราคาถูกใจ พร้อมรับประกัน

Plate Heat exchanger

SHELL AND TUBE บริการออกแบบติดตั้ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรูปแบบ Shell and Tube

เหมาะสำหรับงานที่มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูง
เช่น Offshore, Petroleum, Petrochemical, Chemical, Foods, Heavy Industry, Paper Mill

RNT plate heat exchanger is an OEM (Original Engineering 

Manufacturing) from very specialized manufacturer. Raw material, quality assurance , production facilities, quality control are meet international standard also rewarded many certificate

Our mission is to help our customers to achieve the optimum solution with regards to performance efficiency, less energy consumption, fast return of investment on whatever applications. This is base on marketing orientation concept which makes us a highly valuable partner.

Our combined experience in the plate heat exchanger industry , allow us giving the best technical recommendation for our customers and end users for application as following

Compact structure and easy to installation Made of thin plate given highly heat transfer flux Small liquid retardation Little water hold up volume ,only need 20% to 30% of Shell and Tube Heat Exchanger Light weight Durability Withstand high temperature 225 degC and high pressure 45 bar (661.5 psi) Low scaling deposit High turbulence reduces scaling deposit High quality – High efficiency

ทำไม ใช้ Heat exchanger ไม่คุ้ม และเปลืองมากเลย นาทีเดียวรู้เลย