ARTICLEบริการให้เช่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เรามีบริการให้เช่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ค่าเช่า ขึ้นกับ รุ่น ซึ่งรวม ค่าติดตั้ง มีบริการล้าง วนน้ำยาเคมี เปลี่ยนปะเก็น ตามอายุ การใช้งาน จึงรับประกันได้ว่า ประสิทธิภาพของเครื่องเช่า จะ ไม่ต่ำกว่า 100% ตลอดเวลา (เพราะ ออกแบบเผื่อ 115% , maintenance อย่างยอดเยี่ยม โดยเจ้าของ products) จึง Garantee ได้ว่า “เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเรา เน้น ใช้ได้จริง”