Rano Tech จำหน่ายและให้เช่า Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และอะไหล่

ออกแบบการติดตั้งและดูแลระบบ Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

บริษัท เรโน เทค จำกัด จำหน่ายและให้เช่า Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Plate heat exchanger และอะไหล่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบการติดตั้ง และดูแลระบบ ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 22 ปีพร้อมทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger มีหลากหลายประเภท สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchanger)
คุณลักษณะพิเศษของ Plate heat exchanger คือ การเอาแผ่นการถ่ายเทความร้อนหลาย ๆ แผ่นมาวางเรียงกันในที่ห่างคงที่ แล้วให้ของเหลวแต่ละชนิดไหลผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นในลักษณะที่สลับกันช่องเว้นช่อง เครื่องแบบนี้มักใช้กับการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าหม้อไอน้ำ ตัวเครื่องทำด้วยแผ่นเหล็กสเตนเลส(Stainless steel) หรือแผ่นไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งทนต่อสนิมได้อย่างดี สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทั่วถึง บำรุงรักษาง่าย สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนแผ่นการถ่ายเทความร้อน โดยใช้ software ระดับโลก ในการคำนวณและออกแบบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ (Tubular heat exchanger)
คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของอาหาร โดยมีลักษณะเป็นท่อซ้อนกัน ของไหลเคลื่อนที่อยู่บริเวณที่ว่างระหว่างท่อ เพื่อเปลี่ยนความร้อน โดยไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงการไหลของของไหลในท่อ อาจไหลแบบสวนทางกัน หรือไหลทางเดียวกัน Tubular heat exchanger มีชนิดท่อซ้อนกัน 2 ชั้น หรือท่อซ้อนกัน 3 ชั้น ผิวของท่อแลกเปลี่ยนความร้อน อาจเป็นแบบผิวเรียบ หรือท่อมีผิวเป็นลอน เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ (Shell and tube heat exchanger)
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ มีความสามารถที่จะทำการดึงหรือรับเอาความร้อนจำนวนมากเข้าหรือออกจากขบวนการได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนซึ่งมีค่าต่ำมาก สำคัญตัวของมันเองไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนักตลอดอายุของการใช้งาน เพียงแค่การทำความสะอาดท่อทางต่าง ๆ และตัวเรือนภายในเป็นครั้งคราว ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนาน Shell and tube heat exchanger นิยมนำมาใช้งานในระบบของการถ่ายโอนความร้อนในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และได้มีการนำไปประยุกต์ใช้งานภายในงานอุตสาหกรรม อาทิ

  • Heat Exchanger สามารถใช้ในกระบวนการหล่อเย็นได้ทั้งของเหลว และแก๊ส

  • Heat Exchanger สามารถใช้ในกระบวนการทำความเย็นในสถานะไอ หรือการควบแน่นด้วยไอน้ำ

  • Heat Exchanger สามารถใช้ในกระบวนการของเหลว ที่ไอน้ำหรือสารทำความเย็นมีการระเหย

  • Heat Exchanger สามารถใช้ในกระบวนการระบายความร้อนออกจากสารทำงาน และการเตรียมอุณหภูมิให้กับน้ำเลี้ยง

  • Heat Exchanger สามารถช่วยในการอนุรักษ์พลังงานทางความร้อน โดยการนำความร้อนกลับเข้ามาใช้ใหม่ในขบวนการ

  • Heat Exchanger สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เชิงกลชนิดอื่นได้ในการถ่ายโอนความร้อน ได้แก่ กังหัน และเครื่องอัดลม อีกทั้งยังสามารถใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์ และลดอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง

  • Heat Exchanger สามารถใช้กับงานหล่อเย็นน้ำมันของระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น

สนใจ Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ติดต่อ Rano Tech

PLATE HEAT EXCHANGER
Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger for liquid foods
สำหรับ cool down ก่อนเข้าเครื่องบรรจุเย็น

Plate Heat exchanger

ได้รับมาตรฐาน FDA ควบคุมด้วย SIEMENS PLC, HMI

Plate Heat exchanger

Plate Heat Exchanger ให้คำปรึกษา แนะนำ
ออกแบบติดตั้ง ด้วยประสบการณ์กว่า 21 ปี

Plate Heat exchanger

CIP Unit สำหรับโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม

Plate Heat exchanger

Tebular Sterilisation Unit
พร้อมระบบ regeneration ประหยัดพลังงาน

Plate Heat exchanger

ทนกรด ด่าง เกลือ

ผลิตจาก Thermo Plastic PPR / Carbon Fiber

Plate Heat exchanger

Evaporativ Condenser

สำหรับงานแอมโมเนีย ฟรีออน (ใช้ในระบบทำความเย็น)

Plate Heat exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรูปแบบ Shell and Tube
เหมาะสำหรับงานที่มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูง

RNT plate heat exchanger is an OEM (Original Engineering 

Manufacturing) from very specialized manufacturer. Raw material, quality assurance , production facilities, quality control are meet international standard also rewarded many certificate

Our mission is to help our customers to achieve the optimum solution with regards to performance efficiency, less energy consumption, fast return of investment on whatever applications. This is base on marketing orientation concept which makes us a highly valuable partner.

Our combined experience in the plate heat exchanger industry , allow us giving the best technical recommendation for our customers and end users for application as following

Compact structure and easy to installation Made of thin plate given highly heat transfer flux Small liquid retardation Little water hold up volume ,only need 20% to 30% of Shell and Tube Heat Exchanger Light weight Durability Withstand high temperature 225 degC and high pressure 45 bar (661.5 psi) Low scaling deposit High turbulence reduces scaling deposit High quality – High efficiency

ทำไม ใช้ Heat exchanger ไม่คุ้ม และเปลืองมากเลย นาทีเดียวรู้เลย