การอบรมหลักสูตรโครงการ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือการเชื่อมท่อ
HDPE (High Density Polyethylene) และ ท่อ PP-R (Polypropylene Random Co-Polymer) ประจำปี วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓"
โดย บริษัท เรโน เทค จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

การอบรมหลักสูตรโครงการเชื่อมท่อ
hepe
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือการเชื่อมท่อ
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือการเชื่อมท่อ