PUMP

จำหน่าย ปั๊มพ์กรุนด์ฟอส อะไหล่ ทุกรุ่น ราคาถูก พร้อมวิศวกรแนะนำการเลือกรุ่นที่เหมาะสม และการใช้งาน

ตัวอย่างการเลือกปั๊มพ์

เช่น ก่อนเลือกปั๊มพ์ต้องเข้าใจระบบก่อนว่า


ของเหลวที่ต้องการปั๊มพ์ มี ถพ หรือ ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) เท่าใด เช่น น้ำ ถพ เท่ากับ 1 หรือ น้ำเกลือ (น้ำทะเล) ถพ เท่ากับ 1.025 เป็นต้น
ประเภทของของเหลว (อาหาร, ยา, น้ำ, น้ำมัน, เคมี ฯลฯ)
ต้องการส่งของเหลวในปริมาณเท่าใดต่อหน่วยเวลา
ต้องการส่งสูงเท่าใด
มีเส้นทางการส่งของเหลวอย่างไร
ต้องการความแรงของของเหลวปลายทางมากน้อยเท่าใด
ของเหลวเข้าทางดูดปั๊มพ์ อยู่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า

ปั๊มพ์ที่ท่านต้องการเป็นปั๊มพ์ประเภทใด


centrifugal (หอยโข่ง)
centrifugal vertical multistage (ปั๊มพ์แรงดันสูง หลายใบพัด แนวตั้ง) สำหรับส่งน้ำที่ แรงดันสูง หรือ สำหรับ น้ำป้อน บอยเลอร์ (boiler)
Rotary lobe pump (โรตารี่ สำหรับของหนืด)
diaphragm dosing pump (สำหรับ dosing เคมี , ของเหลวจำนวนน้อยเพื่อฉีดเข้าระบบ)

เรามี บริการเลือกปั๊มพ์ที่เหมาะสมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ WINCAP
เมื่อได้พิจารณาเลือกปั๊มพ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ก็จะได้ ปั๊มพ์ที่เหมาะสมที่สุด ในการใช้งาน ณ จุดใช้งานนั้น

FACEBOOK

facebook.com/ranotech

LINE ID

@ranotech

EMAIL

ranotech@gmail.com
Call us: 085-941-0072