PUMP

PUMP
PUMP

จำหน่าย ปั๊มพ์กรุนด์ฟอส อะไหล่ ทุกรุ่น ราคาถูก พร้อมวิศวกรแนะนำการเลือกรุ่นที่เหมาะสม และการใช้งาน

ตัวอย่างการเลือกปั๊มพ์

เช่น ก่อนเลือกปั๊มพ์ต้องเข้าใจระบบก่อนว่า

 • ของเหลวที่ต้องการปั๊มพ์ มี ถพ หรือ ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) เท่าใด เช่น น้ำ ถพ เท่ากับ 1 หรือ น้ำเกลือ (น้ำทะเล) ถพ เท่ากับ 1.025 เป็นต้น
 • ประเภทของของเหลว (อาหาร, ยา, น้ำ, น้ำมัน, เคมี ฯลฯ)
 • ต้องการส่งของเหลวในปริมาณเท่าใดต่อหน่วยเวลา
 • ต้องการส่งสูงเท่าใด
 • มีเส้นทางการส่งของเหลวอย่างไร
 • ต้องการความแรงของของเหลวปลายทางมากน้อยเท่าใด
 • ของเหลวเข้าทางดูดปั๊มพ์ อยู่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า

ปั๊มพ์ที่ท่านต้องการเป็นปั๊มพ์ประเภทใด

 • centrifugal (หอยโข่ง)
 • centrifugal vertical multistage (ปั๊มพ์แรงดันสูง หลายใบพัด แนวตั้ง) สำหรับส่งน้ำที่ แรงดันสูง หรือ สำหรับ น้ำป้อน บอยเลอร์ (boiler)
 • Rotary lobe pump (โรตารี่ สำหรับของหนืด)
 • diaphragm dosing pump (สำหรับ dosing เคมี , ของเหลวจำนวนน้อยเพื่อฉีดเข้าระบบ)

เรามี บริการเลือกปั๊มพ์ที่เหมาะสมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ WINCAP
เมื่อได้พิจารณาเลือกปั๊มพ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ก็จะได้ ปั๊มพ์ที่เหมาะสมที่สุด ในการใช้งาน ณ จุดใช้งานนั้น

PRESSURE TESTING

เครื่องทดสอบแรงดันน้ำ แบบมือโยก ทดสอบรอยรั่วของท่อ ปั๊มเทสท่อ ประสิทธิภาพสูง สินค้าพร้อมส่ง สอบถามข้อมูลโทร : 02-735-0755 02-735-0747 สายด่วน : 085-941-0072 Email : [email protected] www.ranotech.com