การระบายความร้อน ทำความร้อน ทำความเย็น ของเครื่องจักร ราคาแพง ไม่ควรให้ น้ำระบายความร้อน หรือ steam ที่ไม่สะอาด เข้าไปสัมผัสโดยตรง เพราะ นานไป อาจเกิด ตะกรัน หรือ ผุกกร่อน ซึ่งจะทำให้เครื่องจักร ราคาแพงเสียหายได้

เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องรีดพลาสติก , เครื่อง forming ต่างๆ, ระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรลิกส์, เครื่องรีดเส้น, เครื่องทอผ้า, เครื่องทอกระสอบ PP, ระบบระบายความร้อน Air Compressor, เครื่องมือแพทย์, หม้อแปลง induction, หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่, เครื่องปฏิกรณ์ต่างๆ , เครื่องรีดโลหะ, Laser cutting machine, Reactors, เครื่องยนต์ขนาดใหญ่, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ถังหมัก, ถังผสม, ถังกวน เป็นต้น

RNT Closed Loop Cooling Skid ถูกออกแบบ โดยใช้ Plate Heat Exchanger ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน(หรือความเย็น) เป็นตัวกลางในการทำงาน พร้อมด้วยระบบ Recirculation pump ,High Grade Filter , ฉนวนร้อน เย็น ที่เหมาะสม , ระบบควบคุม , Stainless Steel Cabinet ที่แข็งแรง สวยงาม

เราสามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับระบบการทำงานแต่ละประเภทอย่างดีที่สุด ยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ เท่าที่ต้องการ มีอะไหล่ครบบริการในราคาย่อมเยา พร้อมทีมงานบริการที่มีประสบการณ์สูง จึงมั่นใจได้ว่า RNT Closed Loop Cooling System จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด downtime เพิ่มผลกำไร ได้อย่างแน่นอน