CIP ระบบ CIP (Clean-In-Place System)
ทำงานเต็มระบบอย่างมืออาชีพ – Rano Tech

CIP CLEANING IN PLACE UNIT FOR FOODS AND PHARMA PROCESS

Rano Tech ให้บริการระบบ CIP (Clean-In-Place System) บริการล้างทำความสะอาดในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานนม โรงงานผลิตอาหารและผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญระบบ CIP โดยเฉพาะ พร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือชั้นนำ ผู้ผลิตสามารถมั่นใจในกระบวนการ CIP โดยทีม Ranotech ในราคามิตรภาพ

กระบวนการ CIP

CIP (Cleaning In Place) คือ กระบวนการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน เป็นระบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆ สายการผลิตอาหาร สายการผลิตเครื่องดื่ม สายการผลิตยา ซึ่งกระบวนการ CIP สามารถทำความสะอาดสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ CIP ของ Ranotech ออกแบบตามความต้องการของการทำความสะอาดสายการผลิตในแต่ละ process มีโปรแกรม PLC ควบคุม สามารถบันทึกค่าต่างๆได้ตามความต้องการ สามารถปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น

 • อุณหภูมิ

 • ความเข้มข้น กรด ด่าง (PH)

 • ความเร็วของ solution ในท่อ

 • ระยะเวลาที่จะใช้ในการล้างแต่ละ process

 • มีระบบ Acid Alkali Recovery

 • ประหยัดพลังงาน ประหยัดกรด ด่าง

 • ลดปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น

 • ผลิตจากวัสดุ AISI316

CIP

ระบบ RANO TECH Cleaning In Place System (RNT CIP) มีความจำเป็นในกระบวนการผลิต ดังนี้

 • การทำความสะอาด (ฆ่าเชื้อ) โดยไม่ใช้คนงาน จึงไม่มีการปนเปื้อนต่างๆที่อาจติดมากับคนงาน และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 • การทำความสะอาด สามารถทำได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ 100% ไม่ว่าความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ, ชนิดของสารเคมี , ลำดับในการทำความสะอาด, เวลาในแต่ละขั้นตอน, แรงดันของการล้างในแต่ละรอบการล้าง

 • มีการบันทึกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง ทั้ง Hard Copy (กระดาษกราฟบันทึก) , Soft File (สามารถ export file ได้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง

 • สามารถ ทำ Online Monitoring ได้อีกด้วย)ทำให้ผู้บริโภค (ลูกค้า) เชื่อถือในคุณภาพ และ มาตรฐานการผลิต

 • เป็นระบบที่สามารถนำไปแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความตั้งใจในการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต

ตัวอย่างการผลิต ที่ผู้ผลิตอาจประสบกับปัญหา เพราะต้องใช้คนงานในการใช้แปรงหรือ manual ในการล้าง ก็สามารถ ใช้ RNT CIP ได้ ; หลังจากการใช้คนงาน ขัดถู ด้วยแปรง เพราะต้องการขจัดคราบเหนียว แล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการฉีดล้าง เบื้องต้น หลังจากนั้น ก็จะปิดระบบทั้งหมด แล้ว เดินระบบ CIP เพื่อ ขจัดเชื้อโรค และ สิ่งปนเปื้อนที่อาจติดมากับ คนงาน (ซึ่งการออกแบบระบบจะทำการปรึกษา ร่วมกับ Quality Assurance , Quality Control, Laboratory Staffs ของโรงงาน) ระบบที่ผ่านการทำ CIP จะปลอดเชื้อและสิ่งตกค้าง จึงสามารถมั่นใจว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิต มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัท เรโน เทค จำกัด สามารถให้คำแนะนำ ร่วมกันออกแบบระบบให้เหมาะสมกับ รูปแบบการผลิต ของแต่ละโรงงาน

สนใจ และสอบถามบริการ CIP ติดต่อได้ที่