ระบบ RNT CIP ออกแบบตามความต้องการของการล้างระบบในแต่ละ process มีโปรแกรม PLC ควบคุม สามารถบันทึกค่าต่างๆได้ตามความต้องการ สามารถปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น

อุณหภูมิ

ความเข้มข้น กรด ด่าง (PH)

ความเร็วของ solution ในท่อ

ระยะเวลาที่จะใช้ในการล้างแต่ละ process 

มีระบบ Acid Alkali Recovery

ประหยัดพลังงาน ประหยัดกรด ด่าง

ลดปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น

ผลิตจากวัสดุ AISI316