กระบวนการ CIP

CIP (Cleaning In Place) คือ กระบวนการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน เป็นระบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆ สายการผลิตอาหาร สายการผลิตเครื่องดื่ม สายการผลิตยา ซึ่งกระบวนการ CIP สามารถทำความสะอาดสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ CIP ของ Ranotech ออกแบบตามความต้องการของการทำความสะอาดสายการผลิตในแต่ละ process มีโปรแกรม PLC ควบคุม สามารถบันทึกค่าต่างๆได้ตามความต้องการ สามารถปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น

  • อุณหภูมิ

  • ความเข้มข้น กรด ด่าง (PH)

  • ความเร็วของ solution ในท่อ

  • ระยะเวลาที่จะใช้ในการล้างแต่ละ process

  • มีระบบ Acid Alkali Recovery

  • ประหยัดพลังงาน ประหยัดกรด ด่าง

  • ลดปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น

  • ผลิตจากวัสดุ AISI316

ด้วยประสบการณ์ด้านบริการ CIP ให้แก่ผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยทีมวิศวกรเฉพาะทางและเครื่องจักรและเครื่องมือชั้นนำ ผู้ผลิตสามารถมั่นใจในกระบวนการ CIP โดยทีม Ranotech


ขอใบเสนอราคา และสอบถามบริการ CIP