ขายปลีก Grooved Coupling and Fitting

Grooved Coupling and Fitting คือ ระบบการเชื่อมต่อท่อโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้า ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการติดตั้ง ท่อประปา, ท่อดับเพลิง, ท่อบำบัดน้ำเสีย, ท่อน้ำมัน, ท่อแก๊ส และท่อเหล็กอื่นๆ สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งประหยัดเวลาในการทำงาน และไม่เป็นอันตรายในกรณีติดตั้งใกล้กับบริเวณที่วัตถุไวไฟ หรือกรณีติดตั้งใกล้กับบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือใกล้ไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีที่มีการโยย้ายหรือปรับเปลี่ยนท่อสามารถทำได้ง่ายและง่ายต่อการดูแลรักษา
GROOVED
GROOVED
ข้อต่อ Grooved Coupling & Fitting ซึ่งใช้ในงานต่อท่อโลหะที่สะดวกและมีมาตรฐาน เหมาะในการใช้งานระบบดับเพลิง ระบบส่งน้ำ ระบบสุขาภิบาล สินค้าได้รับมาตรฐาน UL และ FM