WELDING MACHINE

เครื่องเชื่อมท่อ PPR / HDPE

จำหน่ายเครื่องเชื่อมท่อ PPR และเครื่องเชื่อมท่อ HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ PPR และ เครื่องเชื่อมท่อ HDPE เรามีบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขายครบวงจร
ดูแลแนะนำการใช้งานและซ่อมบำรุง โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

Rano Tech จำหน่ายเครื่องเชื่อมท่อ PPR และเครื่องเชื่อมท่อ HDPE มีรับประกันสินค้า และศูนย์อบรมการใช้เครื่องต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรมากประสบการณ์
เรื่องเครื่องเชื่อมท่อ PPR ที่ทำงานโดยใช้หลักความร้อน ในการเชื่อมสอดประสานท่อพีพีอาร์เข้าด้วยกัน และเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ทำงาน
โดยใช้ระบบความร้อนเช่นเดียวกันสำหรับการเชื่อมชนท่อ HDPEเพื่อลดการเกิดปัญหารอยรั่ว และการรั่วซึม นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการหลังการขาย
สำหรับการติดตั้ง ซ่อมบำรุงให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพกับเครื่องมือคุณภาพ

 

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเครื่องเชื่อมท่อ PPR และเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ติดต่อ

มีการรับประกันสินค้า ใช้งานตามหลักวิศวกรรม
มีทีมฝึกอบรมและศูนย์บริการหลังการขาย