บริการให้เช่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

บริการให้เช่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เรามีบริการให้เช่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ค่าเช่า ขึ้นกับ รุ่น ซึ่งรวม ค่าติดตั้ง มีบริการล้าง วนน้ำยาเคมี เปลี่ยนปะเก็น ตามอายุ การใช้งาน จึงรับประกันได้ว่า ประสิทธิภาพของเครื่องเช่า จะ ไม่ต่ำกว่า 100% ตลอดเวลา (เพราะ ออกแบบเผื่อ 115% , maintenance อย่างยอดเยี่ยม โดยเจ้าของ products) จึง Garantee ได้ว่า “เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเรา เน้น ใช้ได้จริง”

บริษัท เรโน เทค จำกัด ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย

บริษัท เรโน เทค จำกัด ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 2 โครงการ และได้ทำการวิจัยพัฒนาสำเร็จปิดโครงการแล้ว ดังนี้ 1) เครื่องกลั่นตัวทำละลายมูลค่าสูงจากกากสารพิษอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปั๊มความร้อนร่วมกับน้ำมันจากพืชมาใช้เป็นสารนำความร้อนเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้โดยเสริมความปลอดภัยป้องกันการระเบิดด้วยการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ 2) กรรมวิธีการปรับความเข้มข้นของกรดแบบใหม่ โดยใช้การผสมสารให้ความเย็นทางตรง เพื่อลดอุณหภูมิระหว่างผสม และขนาดของปฏิกิริยา

TRANING บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

TRANING บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) Traning เครื่องเชื่อม TG 192 HD ให้กับ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-735-0747 หรือ E-mail : [email protected]

TRANING TG 315 HDDL

TRANING TG 315 HDDL Traning เครื่องเชื่อม TG 315 HDDL ให้กับ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-735-0747 หรือ E-mail : [email protected]

TRANING TG 250 HD

TRANING TG 250 HD Traning เครื่องเชื่อม TG 250HD ให้กับ บริษัท ธีคริษฐิ์ กรุ๊ป จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-735-0747 หรือ E-mail : [email protected]